Vidmantas Zakarka gimė 1959 m. Rokiškio mieste. Jame praleido visą savo jaunystę. Baigė Rokiškio III – ią. vidurinę mokyklą ( dabar Rokiškio „Romuvos“ gimnazija ). Toliau mokslus tęsė Vilniaus statybos technikume, kuriame įgyjo techniko – statybininko specialybę.

Vidmantą Zakarką visuomet traukė darbas su įrankiais bei medžiu, tačiau drožyba, kaip pomėgiu po darbo tautodailininkas pradėjo užsiiminėti tik 2003 m. Pirmoji išdrožta skulptūra – miniatiūrinė moters figūrėlė papuošusi paties sumeistrauto burlaivio modelį. Taip prasidėjo tautodailininko kūrybos kelias.

Iš pradžių visi būsimo tautodailininko darbai gimdavo mažoje buto virtuvėlėje. Laikui bėgant ir užsidegimui dirbti su medžiu vis didėjant darbai didėjo ir vis augo. Jau 2004 m. paskatintas draugų Vidmantas Zakarka dalyvavo respublikinėje parodoje įžymiam Rokiškio krašto ir visos Lietuvos drožėjui Lionginai Šepkai atminti. Po pirmojo dalyvavimo parodoje noras drožinėti ir kurti dar labiau sustiprėjo. Tai paskatino tautodailininką šiose parodose dalyvauti ir 2005 m., 2006 m, 2007 m. 2006 m. drožėjas taip pat dalyvavo Rokiškio krašto muziejaus organizuojamoje prakartėlių parodoje. Nuo 2007 m. Vidmantas aktyviai pradėjo dalyvauti ne tik parodose, bet ir medžio drožėjų pleneruose visoje Lietuvoje.  2007 m. . 2007 m. dalyvavo medžio drožėjų plenere Miežiškėse ( Panevėžio raj. ). 2008 m. dalyvavo plenere „Improvizacijos L.Šepkos kūrybos ir gyvenimo temomis“ . Tais pačiais metais dalyvavo medžio drožėjų plenere „Lietuvos didieji kunigaikščiai tūkstantmečio fone“ , skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečiui. 2009 m. ir 2010 m.  taip pat dalyvavo Rokiškio krašto muziejaus organizuojamuose pleneruose, skirtuose Liongino Šepkos parkui sukurti.

2009 m. suorganizavo pirmąją savo personalinę parodą Rokiškio krašto muziejuje.

Taip pat 2009 metais Rokiškio rajono tautodailininkų, krašto muziejaus, ir savivaldybės iniciatyva Rokiškyje pirmą kartą buvo surengtas Metų tautodailininko konkursas, jo nugalėtoju tapo tautodailininkas, medžio drožėjas Vidmantas Zakarka. Šio vardo siekė 10 rajono tautodailininkų, tačiau komisija, įvertinusi visų per šiuos metus nuveiktus darbus bei pasiekimus, kūrybingiausiojo laurus skyrė šiam drožėjui. „Kryžius Jūžintuose, keletas plenerų, personalinė paroda – tai vis jo įnašas į šiųmetį rajono tautodailininkų aruodą /…/ šis menininkas neužsidaręs savyje, dalyvauja seminaruose, pleneruose, stovyklose, mokosi iš labiau pažengusių meistrų…“, – taip V. Zakarkos intensyvią kūrybinę veiklą vietos žiniasklaidai apibūdino muziejininkai („Tautodailininko rinkimai – pirmą kartą“, „Gimtasis Rokiškis“ Nr. 165, 2009).

2010 m. Vidmantas Zakarka buvo pripažintas sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senųjų kryždirbystės ir šaukščiaus amato puoselėtojas.

Dabar tautodailininkas turi nuosavas dirbtuves Panemunėlio miestelyje (Rokiškio raj. Panemunėlio sen.). Įdomu tai, kad jo dirbtuvės ir gyvenamas namas yra sujungtas su buvusia Panemunėlio miestelio pradžios mokykla (vėliau klebonija), kurioje 1872 – 1908 m. dirbo įžymus ir labai nusipelnęs Lietuvos kalbai, švietimui ir visai kultūrai kunigas Jonas Katelė.