Dalyvavimas parodose ir pleneruose

Jau 2004 m. paskatintas draugų Vidmantas Zakarka dalyvavo respublikinėje parodoje įžymiam Rokiškio krašto ir visos Lietuvos drožėjui Lionginai Šepkai atminti.

Vidmantas šiose parodose dalyvauti ir 2005 m., 2006 m, 2007 m. 2006 m. drožėjas taip pat dalyvavo Rokiškio krašto muziejaus organizuojamoje prakartėlių parodoje.

2007 m. dalyvavo medžio drožėjų plenere Miežiškėse ( Panevėžio raj. ).

2008 m. dalyvavo plenere „Improvizacijos L.Šepkos kūrybos ir gyvenimo temomis“  ir plenere „Lietuvos didieji kunigaikščiai tūkstantmečio fone“ , skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečiui. 2009 m.

2009 m. suorganizavo pirmąją savo personalinę parodą Rokiškio krašto muziejuje.

2009 m. tapo konkurso „Rokiškio metų tautodailininkas“ nugalėtoju

2010 m.  taip pat dalyvavo Rokiškio krašto muziejaus organizuojamuose pleneruose, skirtuose Liongino Šepkos parkui sukurti.